Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Devlet ve Özel sektörde sayısız İstatistik Uygulamalar ve Projeler gerçekleştirmiş, teoriyi pratiğe BİLİMSEL TEMELLİ olarak dönüştürebilen ve istatistiğin kullanıldığı bütün uygulama alanlarında Ulusal – Uluslararası tecrübe edinmiş bir ekip bu çatı altında toplanmıştır.

İstatistik Dünyası;

   • 10/10/2010 tarihinde farklı bir yapıyla faaliyete başlamıştır.
   • Mesleki etik ile İstatistiksel ve Bilimsel gerçekler ışığında danışmanlık hizmetleri sunmak en temel amacımızdır.

 

MİSYONUMUZ

İstatistik Bilimine dayalı olarak tüm gerçekleri sonuç raporuna yansıtmak misyonumuzdur.

 

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırma tekniklerine uygun, modern ve ileri teknoloji araçları kullanarak, etik, gizlilik, güvenilirlik kuralları içerisinde bireysel/kurumsal gelişim ve değişimi sağlamayı öncelikli ilke kabul ederek hizmetlerini sunmaktır.

 

İSTATİSTİK DÜNYASI KALİTE VE GÜVENİRLİK TAAHÜDÜ

Hızlı gelişim ve değişimlerin yaşandığı bilgi çağında, teknolojinin ve gereksinimlerin de bireylerin ve toplumların kendisini sürekli bir şekilde yenilemesi ve geliştirmesi gerekmektedir.

Toplumların ve toplumları yönetenlerin gelişen teknolojide ve bilgi çağında güncel, sağlıklı ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Güncel, sağlıklı ve güvenilir bilgiye ulaşmak için öncelikle doğru ve sağlıklı veriye ve elde edilen doğru verilerin güvenilir istatistiksel yöntemler aracılığı ile bilgiye dönüştürmek ve bu süreci çok iyi yönetecek İSTATİSTİKÇİLERE ihtiyaç vardır.

 

KURUMSAL ALTYAPI

Türkiye’de toplumsal ihtiyaçları karşılamak, yapılacak yatırımlara yön vermek, merkezi ve yerel yöneticilerin yönetsel anlamda önlerini görmesini sağlayacak nitelikte veri toplamak görevi TÜİK e yasalar ile verilmiştir. Resmi istatistiklerin üreticisi ve koordinatörü Türkiye İstatistik Kurumudur.

İstatistik Dünyası da kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği projeler ile ve hedeflediği çalışmalarda istatistik kullanıcılarına kaliteli, güvenilir, güncel ve objektif istatistikler üretme ve sunma misyonu ile hareket etmektedir.

Bu çerçevede uzman ve teknoloji altyapısını her daim genişleterek ihtiyaçlara ve taleplere cevap vermek için mücadele etmektedir. Türkiye genelinde kısa süre içerisinde alan organizasyonu sağlayabilecek kapasite ve kabiliyete sahiptir. 2020 Yılından itibaren Online ve CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) altyapısını geliştirerek Türkiye genelinde öncü gösterge niteliğinde veri toplayacak “Adres Çerçevesi” nin hazırlanmıştır.

 

KALİTE ANLAYIŞI

Bilgi ve teknoloji çağında verinin, bilginin ve istatistiklerin önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle toplayacağımız veride, üreteceğimiz bilgide, kullanacağımız istatistiksel yöntemlerde ulusal ve uluslar arası geçerlilik ve gerçeklikle uyumlu bir çalışma anlayışı benimsenmiştir. Uzman ve tecrübeli ekibin teorik ve pratik bilgileri çerçevesinde en uygun yöntemler ile hızlı ve güvenilir bilgi üretirken KALİTE algısını göz ardı etmeden çalışılmaktadır.

İD Yapısal Kalite Anlayışı;

   • Mesleki Etik algısı
   • Tarafsız ve bağımsız anlayış
   • Veri toplama tecrübesi ve etkinliği
   • Altyapı, teknoloji ve uzman kadro yeterliliği
   • Etkili yöntem ve Metodoloji kullanımı
   • Kalite taahhüdü,
   • İstatistiksel gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması garantisi

Olarak sıralanmaktadır.

 

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

   • Gizlilik;
    Alan uygulama ve veri giriş başta olmak üzere, İD tarafından gerçekleştirilen tüm projelerden elde edilen bütün çıktılar müşteri dışında kimseye verilmez, açıklanmaz ve hiçbir koşulda kullanılmaz. Tüm çalışmalarımızda %100 gizlilik esastır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) en temel gizlilik politikamızdır.
   • Şeffaflık;
    Projelerde kullanılan yöntemler İstatistik Bilimi tarafından uluslararası normlarda kabule sahiptir. İD tarafından proje süresince kullanılan tüm yöntemler, bilimsel kaynaklara atıfta bulunularak raporlanır. Çalışmanın tüm aşamaları verilecek raporda, tüm detayları ile açıklanır. İstatistik Dünyasının kendi ürünü olan “İDOL” (İstatistik Dünyası Online) uygulaması ile veri toplama sürecinin dijital ortamda toplanmasından, kontrol aşamalarına ve sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerde müşteriye araştırma süreçlerini kontrol edebilme imkanı verilir.

   • İnsan Gücü;
    İD projeleri, başta İstatistik ve Bilişim uzmanları olmak üzere; proje niteliğine bağlı olarak Ekonomist, Psikolog, Sosyolog ve diğer meslek gruplarından uzman personel ile gerçekleştirilir.

 

FARKIMIZ

   • Mesleki Uzmanlık,
   • Geniş Akademik Danışman kadrosu,
   • Teorik bilgi altyapısı ve uygulama tecrübesi,
   • Müşteri odaklı alternatif çözüm önerileri,
   • Kuruma/kişiye özel hizmet sunumu,
   • İhtiyaç ve talebe göre örneklerle hazırlanmış eğitim programları,
   • Türkiye’deki İstatistik Bölümleri ile birlikte çalışma imkanıdır.

 En önemli farkımız, 10 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslar arası projelerimizdir.

© Copyrights 2020 | istatistik.com.tr | Tüm Hakları Saklıdır.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial